معنی و ترجمه کلمه meaow به فارسی meaow یعنی چه

meaow


miaou(،miaow، )meowميوميو کردن ،صداى گربه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها