معنی و ترجمه کلمه measuring junction به فارسی measuring junction یعنی چه

measuring junction


محل سنجش
علوم مهندسى : نقطه سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها