معنی و ترجمه کلمه measuring transductor به فارسی measuring transductor یعنی چه

measuring transductor


علوم مهندسى : ترانسدوکتور سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها