معنی و ترجمه کلمه measuring well به فارسی measuring well یعنی چه

measuring well


چاه ازمايشى
عمران : چاه اندازه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها