معنی و ترجمه کلمه mediately به فارسی mediately یعنی چه

mediately


با داشتن وسيله ،يا واسطه ،بطور ناراسته ،بطور غير مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها