معنی و ترجمه کلمه medical assemblage به فارسی medical assemblage یعنی چه

medical assemblage


مرکز جمع اورى پزشکى
علوم نظامى : مرکز تجمع بيماران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها