معنی و ترجمه کلمه medium range به فارسی medium range یعنی چه

medium range


با شعاع عمل متوسط
علوم نظامى : وسيله يا جنگ افزار برد متوسط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها