معنی و ترجمه کلمه meet of approval of به فارسی meet of approval of یعنی چه

meet of approval of


قانون ـ فقه : به تصويب ..... رسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها