معنی و ترجمه کلمه mellowness به فارسی mellowness یعنی چه

mellowness


نرمى رسيدگى ،پختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها