معنی و ترجمه کلمه membership group به فارسی membership group یعنی چه

membership group


روانشناسى : گروه عضويت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها