معنی و ترجمه کلمه men of old به فارسی men of old یعنی چه

men of old


پيشينيان ،قدما،پيران


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها