معنی و ترجمه کلمه mendiant به فارسی mendiant یعنی چه

mendiant


)mendicant(گدا،درويش ،دربدر،سائل ،گدايى کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها