معنی و ترجمه کلمه mentioned به فارسی mentioned یعنی چه

mentioned


نامبرده ،مذکور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها