معنی و ترجمه کلمه mercantilist به فارسی mercantilist یعنی چه

mercantilist


طرفدار سياست موازنه اقتصادى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها