معنی و ترجمه کلمه mercantilists به فارسی mercantilists یعنی چه

mercantilists


مرکانتيليست ها
بازرگانى : اقتصاددانانى که معتقد بودند رفاه اقتصادى يک کشور در اثر بوجود امدن مازاد در تراز پرداختها و تراکم طلا و سايرفلزات گرانقيمت افزايش مى يابد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها