معنی و ترجمه کلمه mercenariness به فارسی mercenariness یعنی چه

mercenariness


مزدورى ،اجبرى ،پول پرستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها