معنی و ترجمه کلمه merge به فارسی merge یعنی چه

merge


ادغام شدن ،يکى کردن ،ممزوج کردن ،ترکيب کردن ،فرورفتن ،مستهلک شدن ،غرق شدن ،ادغام کردن
کامپيوتر : ترکيب کردن
روانشناسى : در هم اميزى
بازرگانى : يکى شدن ،ادغام شرکتها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها