معنی و ترجمه کلمه mesogaster به فارسی mesogaster یعنی چه

mesogaster


پرده اى که معده رابديوارعقبى شکم مى پيوند د،معده بند،ناحيه ناف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها