معنی و ترجمه کلمه metaphor به فارسی metaphor یعنی چه

metaphor


صنعت استعاره ،کنايه ،تشبيه
قانون ـ فقه : استعاره
روانشناسى : استعاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها