معنی و ترجمه کلمه methyl bromide به فارسی methyl bromide یعنی چه

methyl bromide


علوم هوايى : بروميد متيل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها