معنی و ترجمه کلمه methyl bromide به فارسی methyl bromide یعنی چه

methyl bromide


علوم هوايى : بروميد متيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها