معنی و ترجمه کلمه micro to mainframe link به فارسی micro to mainframe link یعنی چه

micro to mainframe link


کامپيوتر : اتصال ريزکامپيوتر به کامپيوتر اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها