معنی و ترجمه کلمه microconsumer به فارسی microconsumer یعنی چه

microconsumer


تجزيه کننده
زيست شناسى : جداساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها