معنی و ترجمه کلمه microphone button به فارسی microphone button یعنی چه

microphone button


علوم مهندسى : تکمه ميکروفن
الکترونيک : کپسول ميکروفون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها