معنی و ترجمه کلمه microphonism به فارسی microphonism یعنی چه

microphonism


الکترونيک : اثر ميکروفونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها