معنی و ترجمه کلمه micropro به فارسی micropro یعنی چه

micropro


کامپيوتر : يک شرکت نرم افزارى کاليفرنيايى که براى ريزکامپيوترها برنامه تهيه مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها