معنی و ترجمه کلمه microseism به فارسی microseism یعنی چه

microseism


زمين لرزه غيرمحسوس ،زلزله خفيف ،کهزلزله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها