معنی و ترجمه کلمه micturition به فارسی micturition یعنی چه

micturition


روانشناسى : ادرار کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها