معنی و ترجمه کلمه mileage به فارسی mileage یعنی چه

mileage


مقدار کيلومتر،مقدار کارکرد موتور،سنجش برحسب ميل( چند ميل در ساعت يا در روز)
علوم نظامى : مسافت طى شده به وسيله خودرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها