معنی و ترجمه کلمه military clock به فارسی military clock یعنی چه

military clock


علوم نظامى : ساعت يا وقت نظامى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها