معنی و ترجمه کلمه military clock به فارسی military clock یعنی چه

military clock


علوم نظامى : ساعت يا وقت نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها