معنی و ترجمه کلمه military grid به فارسی military grid یعنی چه

military grid


شبکه مختصات نظامى
علوم نظامى : شبکه نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها