معنی و ترجمه کلمه military posture به فارسی military posture یعنی چه

military posture


ارايش نظامى
علوم نظامى : وضعيت نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها