معنی و ترجمه کلمه minimal tree به فارسی minimal tree یعنی چه

minimal tree


کامپيوتر : درختى که گره هاى ترمينالى ان مرتب شده تا باعث عملکرد بهينه ان درخت شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها