معنی و ترجمه کلمه minimization به فارسی minimization یعنی چه

minimization


کم انگارى ،کوچک شمارى ،کمينه سازى
روانشناسى : کمينه سازى
بازرگانى : به حداقل رسانيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها