معنی و ترجمه کلمه minimum به فارسی minimum یعنی چه

minimum


مينيمم ،کمترين ،دست کم ،حداقل ،کمينه ،کهين
علوم مهندسى : مينيمم
معمارى : حداقل
شيمى : کمينه
روانشناسى : کمينه
بازرگانى : حداقل
ورزش : مينيموم
علوم هوايى : کمينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها