معنی و ترجمه کلمه minor league به فارسی minor league یعنی چه

minor league


دسته يا گروه فرعى ورزشى ،تيم هاى کودکان يا تازه کارها
ورزش : ليگ فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها