معنی و ترجمه کلمه miscellaneous به فارسی miscellaneous یعنی چه

miscellaneous


مختلف ،گوناگون ،متفرقه
عمران : گوناگون
بازرگانى : متفرقه ،گوناگون
علوم نظامى : امور متفرقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها