معنی و ترجمه کلمه misrepresentation به فارسی misrepresentation یعنی چه

misrepresentation


جعل ،قلب واقعيت
قانون ـ فقه : در CL وقتى قلب واقعيت مى تواند در محدوده مسئوليت مدنى موضوع دعوى قرار گيرد که ناشى از عمد و قصد باشد تدليس
بازرگانى : بد ارائه دادن ،بد ارائه نمودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها