معنی و ترجمه کلمه mist lubrication به فارسی mist lubrication یعنی چه

mist lubrication


روغنکارى پاششى
علوم مهندسى : روغنکارى چکانشى روغنکارى چکه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها