معنی و ترجمه کلمه misunderstanding به فارسی misunderstanding یعنی چه

misunderstanding


سوء تفاهم
قانون ـ فقه : سوء تفاهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها