معنی و ترجمه کلمه mixture-making به فارسی mixture-making یعنی چه

mixture-making


علوم مهندسى : ترکيبسازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها