معنی و ترجمه کلمه mockery به فارسی mockery یعنی چه

mockery


استهزاء،مسخره ،زحمت بيهوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها