معنی و ترجمه کلمه modally به فارسی modally یعنی چه

modally


از لحاظ چگونگى ،بطور شرطى ،با اشاره بوجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها