معنی و ترجمه کلمه mode of transport به فارسی mode of transport یعنی چه

mode of transport


روش حمل
علوم نظامى : نوع حمل و نقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها