معنی و ترجمه کلمه moderate sea (meteor) به فارسی moderate sea (meteor) یعنی چه

moderate sea (meteor)


علوم دريايى : درياى معتدل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها