معنی و ترجمه کلمه modulate به فارسی modulate یعنی چه

modulate


تعديل کردن ،ميزان کردن ،سوار کردن موج ،قيق کردن ،سوار کردن
علوم مهندسى : مدوله کردن زير و بم کردن
علوم نظامى : مدوله کردن امواج الکترونيکى روى امواج مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها