معنی و ترجمه کلمه moist curing به فارسی moist curing یعنی چه

moist curing


معمارى : نگهدارى مرطوب بتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها