معنی و ترجمه کلمه molotov cocktail به فارسی molotov cocktail یعنی چه

molotov cocktail


بطرى محتوى مواد منفجره که بجاى نارنجک بکار ميرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها