معنی و ترجمه کلمه momentum of attack به فارسی momentum of attack یعنی چه

momentum of attack


دور حمله
علوم نظامى : شدت حمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها