معنی و ترجمه کلمه mon به فارسی mon یعنی چه

mon


)mono(پيشوند بمعنى ' يک ' و ' تک ' و ' واحد'


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها