معنی و ترجمه کلمه monochrome monitor به فارسی monochrome monitor یعنی چه

monochrome monitor


مونيتور تک رنگ
کامپيوتر : نمايشگر تک رنگ

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها